Wibrofloty

Czy masz projekt, w którym uzdatniane grunty muszą być szybko przygotowane do użytkowania? A może chcesz poprawić nośność gruntu przy pomocy kolumn żwirowych? Można to zrobić szybko i profesjonalnie za pomocą wibroflotów. Jest to unikalny sprzęt do wzmacniania podłoża.

Dzięki temu, że wibroflot zagęszcza ośrodek gruntowy w określonej siatce (rozmieszczeniu uzdatnień), proces ten jest przyspieszony i grunt jest natychmiast zdatny do dalszych robót. Wibrofloty znalazły zastosowanie na projekcie Maasvlakte w Rotterdamie oraz podczas rozbudowy lotniska w Singapurze. Wibrofloty są również dobrym rozwiązaniem podczas uzdatniania gruntu poprzez wibroflotację, czyli formowanie kolumn żwirowych pod autostradami. Kamienne kolumny są też umiejscawiane w obszarach narażonych na trzęsienia ziemi i wówczas siatka zagęszczenia jest rozmieszczana jako jeden fundament , który pochłania/przejmuje możliwe ruchy tektoniczne.

Więcej informacji

Jarosław Tarasiuk

Dyrektor Zarządzający Dieseko Polska Spółka z o.o.

Technologia

Wibroflot to ciężka „wibrująca igła” z umieszczonymi poziomo, napędzanymi hydraulicznie mimośrodowym przeciwwagami, które powodują pionowy ruch wibracyjny. Dzięki wyposażeniu wibroflotu w dysze, którymi tłoczona jest woda, grunt jest jednocześnie uplastyczniany pod wysokim ciśnieniem. Rezultatem jest zagęszczanie gruntu, a tym samym obniżenie powierzchni terenu, co oznacza, że do powstałego otworu można dodać nowy materiał. Wibroflot może być również stosowany do wzmacniania podłoża przez dodanie gruzu lub żwiru (wibroflotacja) lub do formowania kamiennych kolumn.

Produkty

Wibrofloty Dieseko Group mają budowę modułową i można je rozbudowywać o akcesoria do różnych zastosowań, takich jak zagęszczanie, zagęszczanie z podawaniem górnym lub też zagęszczanie z podawaniem dolnym. Mamy w ofercie dwa podstawowe modele, które różnią się momentem mimośrodowym i mocą hydrauliczną.

WIĘCEJ INFORMACJI O WIBROFLOTACH

Pobierz broszurę o wibroflotach ICE

Marki

Strona internetowa

Odwiedź naszą stronę