Monitorowanie danych

Dieseko Group dostarcza klientom system rejestrowania i monitorowania danych dla hydraulicznych agregatów zasilających. Funkcja ta jest dostępna dla fabrycznie nowych urządzeń, jak również dla zakupionych wcześniej jako opcja posprzedażowa. System rejestruje wiele danych operacyjnych dotyczących zarządzania silnikiem głównym, spalinowym, co pomaga w ustaleniu harmonogramu konserwacji. Dodatkowo system pozwala na zdalną pomoc techniczną w przypadku awarii maszyny

System pozwala również śledzić przemieszczanie się sprzętu (załadunki/rozładunki). Uzyskać informację w trybie natychmiastowym poprzez połączenie internetowe (na komputerze stacjonarnym, tablecie czy smartfonie).

Poniżej przedstawiamy parametry, które mogą być monitorowane/rejestrowane przez nasz system:

  • Pozycja GPS
  • Uruchomienie agregatu zasilającego ON/OFF
  • Praca agregatu zasilającego
  • Chwilowe spalanie podczas pracy agregatu
  • Całkowite zużycie paliwa
  • Ilość przepracowanych moto-godzin agregatu zasilającego
  • Max przepływ oleju na pompie hydraulicznej
  • Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym
  • Temperaturę oleju w silniku
  • Temperaturę oleju hydraulicznego

Więcej informac

Jarosław Tarasiuk

Dyrektor Zarządzający Dieseko Polska Spółka z o.o.

Rob Eijkens

MANAGER DS. INNOWACJI I OPRACOWANIA PRODUKTÓW

Korzyści