POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument stanowi oświadczenie dotyczące prywatności i plików cookie („Oświadczenie”) firmy Dieseko Beheer BV („Dieseko”, „my”, „nas”, „nasz”), z siedzibą w Sliedrecht, zarejestrowanej w Holenderskiej Izbie Handlowej (Kamer van Koophandel) pod numerem rejestracyjnym 59295228. Niniejsze Oświadczenie przedstawia, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i używamy plików cookie podczas odwiedzania i korzystania z witryny www.diesekogroup.com („Witryna”).

1. Kiedy używamy danych osobowych użytkowników

Dieseko może zażądać podania określonych danych osobowych w przypadku:

 • pobierania pliku z naszej Witryny;
 • zażądania usługi Dieseko;
 • zapisania się na otrzymywanie informacji handlowych; lub
 • przesłania prośby o kontakt

Dieseko może użyć danych osobowych, aby:

 • wypełnić zobowiązania wynikające z umowy lub podjąć działania przed zawarciem umowy;
 • zapewnić żądaną usługę;
 • skontaktować się z użytkownikiem na jego prośbę;
 • podjąć (bezpośrednie) działania marketingowe;
 • wysłać spersonalizowane wiadomości i reklamy (za zgodą użytkownika); oraz
 • ulepszać i analizować korzystanie z Witryny.

Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, Dieseko prosi o zgodę na wykorzystanie danych osobowych. W innych przypadkach Dieseko może zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe (jeśli jest to konieczne):

 • w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie użytkownika;
 • w celu spełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Dieseko;
 • dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dieseko lub stronę trzecią.

2. Profilowanie marketingowe 

Za zgodą użytkownika Dieseko może używać narzędzia do automatyzacji marketingu Pardot, aby śledzić aktywność użytkownika podczas korzystania z Witryny. W oparciu o te dane, Dieseko jest w stanie zoptymalizować odwiedziny użytkownika w Witrynie, dostarczając mu dostosowaną treść Witryny. Narzędzie do automatyzacji marketingu Pardot umożliwia Dieseko wysyłanie spersonalizowanych informacji o produktach i usługach Dieseko (jeśli użytkownik zgodzi się na otrzymywanie takich komunikatów) za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pliki cookie związane z Pardot nie są umieszczane bez wyraźnej zgody użytkownika i mogą zostać usunięte z przeglądarki w dowolnym momencie. Użytkownik może również zrezygnować z subskrypcji przyszłych komunikatów handlowych, klikając przycisk „anuluj subskrypcję” w takich komunikatach.

3. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do:

 • zażądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • zażądania sprostowania i usunięcia swoich danych osobowych;
 • zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • złożenia wniosku o przeniesienie danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zwłaszcza w przypadku, gdy Dieseko przetwarza dane osobowe w celu profilowania marketingowego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; oraz
 • złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Autoriteit Persoonsgegevens).

4. Przechowywanie danych 

Dieseko przechowuje dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne i dozwolone na mocy obowiązującego prawa o ochronie danych. Przy określaniu okresu przechowywania danych bierze się pod uwagę:

 • prawne zobowiązania wynikające z obowiązującego prawa dotyczącego przechowywania danych;
 • przepisy o przedawnieniu zgodnie z obowiązującym prawem (prawami);
 • (potencjalne) spory; oraz
 • wytyczne wydane przez odpowiednie organy ochrony danych.

5. Strony trzecie 

Bez uszczerbku dla korzystania przez Dieseko z zewnętrznych dostawców i sprzedawców, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane, Dieseko może ujawniać dane użytkownika następującym stronom trzecim w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo:

 • dystrybutorowi Dieseko i autoryzowanym sprzedawcom na terytorium użytkownika;
 • stronom zaangażowanym w wykonanie umowy zawartej pomiędzy Dieseko a użytkownikiem lub firmą użytkownika;
 • podmiotom powiązanym z Dieseko;
 • zewnętrznym doradcom Dieseko;
 • (potencjalnym) inwestorom lub stronom zainteresowanym nabyciem (części) firmy Dieseko; oraz
 • innym osobom trzecim, którym Dieseko jest zobowiązane lub uprawnione do ujawnienia danych na mocy obowiązującego prawa lub na podstawie nakazu sądu lub innego właściwego organu.

6. Przekazanie danych poza EOG 

Ze względów technicznych i organizacyjnych może być konieczne przesłanie danych osobowych na serwery zlokalizowane w USA lub w innych krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Jeśli Dieseko przekaże dane osobowe do kraju spoza EOG, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych, Dieseko zapewni zgodność z obowiązującym prawem poprzez wdrożenie prawnie przyjętych zabezpieczeń.

7. Pliki cookie i podobne technologie

Aby sprawić, że nasza Witryna jest przyjazna dla użytkownika oraz w celu podejmowania działań reklamowych, używamy w naszej Witrynie plików cookie i podobnych technologii.

7.1 Dlaczego używamy plików cookie 

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu użytkownika podczas korzystania z Witryny. Funkcjonalne i techniczne pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z Witryny oraz umożliwić nam mierzenie i ulepszanie skuteczności i jakości naszej Witryny.

Używamy plików cookie do analizy i optymalizacji korzystania z Witryny przez użytkownika. Za zgodą użytkownika możemy również wykorzystywać pliki cookies do wyświetlania spersonalizowanych rekomendacji i reklam oraz do opracowania kampanii marketingowych dla określonych grup docelowych.

Poniżej wymienione są pliki cookie i podobne techniki używane w Witrynie.

7.2 Funkcjonalne i techniczne pliki cookie  

Funkcjonalne pliki cookie umożliwiają prawidłowe działanie Witryny.

Nazwa Opis
Google Analytics Dieseko wykorzystuje Google Analytics do analizy zachowań odwiedzających Witryną za pomocą zanonimizowanych danych.
Pardot Dieseko wykorzystuje Pardot do analizowania zachowań odwiedzających Witryną za pomocą zanonimizowanych danych.

7.3 Analityczne pliki cookie
Dieseko wykorzystuje pliki cookie w celu zbierania danych statystycznych o korzystaniu z Witryny.

Nazwa Opis
Google Analytics Dieseko wykorzystuje Google Analytics do analizy zachowań odwiedzających Witryną za pomocą zanonimizowanych danych.
Pardot Dieseko wykorzystuje Pardot do analizowania zachowań odwiedzających Witryną za pomocą zanonimizowanych danych.

7.4 Reklamowe pliki cookie i technologie  
Reklamowe pliki cookie i technologie umożliwiają personalizację reklam za pośrednictwem Witryny i pomagają Dieseko reklamować się na stronach internetowych stron trzecich. Wykorzystując dane generowane za pomocą plików cookie, Dieseko może wyświetlać spersonalizowane reklamy. Te pliki cookie i technologie używane są wyłącznie za zgodą użytkownika.

Nazwa Opis
Pardot Dzięki temu oprogramowaniu Dieseko ma wgląd w czasie rzeczywistym w to, kto odwiedza witrynę, jak często odwiedza i które strony są najbardziej interesujące. Ponadto pozwala zaplanować projekt sekwencji spersonalizowanych e-maili i przypomnień.

7.5 Ustawienia przeglądarki 

Jeśli użytkownik nie chce, aby pliki cookie były zapisywane na jego urządzeniu, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub urządzenia. W zależności od używanej przeglądarki można tak dostosować ustawienia, aby blokować określone rodzaje plików cookie. Po odrzuceniu wszystkich plików cookie, niektóre funkcje naszej Witryny mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem. Należy sprawdzić odpowiedni link(i) poniżej, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak dostosować ustawienia przeglądarki i zarządzać wykorzystaniem plików cookie:

7.6 Jak się z nami skontaktować? 
In case of any questions, complaints or remarks, please feel free to contact us per mail compliance@diesekogroup.com or phone +31 184 410 333.