Projekt

Nowe nabrzeże w Portimão w Portugalii

W kwietniu 2020 r. portugalska firma inżynieryjno-budowlana Mota Engil zainstalowała 12 pali rurowych pod fundamenty nabrzeża Duques D’alba. To przyszłe nabrzeże w Portimão. Pale rurowe o średnicy 1100 mm i grubości 11 mm wbijano w dno morskie na głębokość 21 metrów. Do robót użyto wibromłota o normalnej częstotliwości PVE52M, dostarczonego przez naszego portugalskiego dystrybutora PERTA. Pomimo złożoności prac łączny czas ich trwania wyniósł tylko 1 miesiąc i 15 dni, dzięki dobrej wydajności przekazanego sprzętu.

Dane dotyczące projektu:

  • MIEJSCE ROBÓT: Marina De Portimão
  • KLIENT: Mota Engil
  • SPRZĘT: PVE52M + ICE900 + 2XPVE100T
  • PALE RUROWE: Ø=1100mm, długość = 21m,  grubość = 11mm
  • MAX. SPT: 33,44,50,51,60

Na slajdach powyżej można zobaczyć zdjęcia robót i efekt końcowy.